Xây dựng chương trình hoạt động gắn với đặc thù địa phương

(Mặt trận) - Ngày 28/6, phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, UB MTTQ tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng chương trình hoạt động gắn với đặc thù địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải có ít nhất 5.000 km cao tốc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội

Sau 2 ngày làm việc (27 – 28/6), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự Đại hội về phía trung ương có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự đại hội có 285 đại biểu đại diện ưu tú cho cán bộ, đảng viên, người lao động, các tôn giáo và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.

 Phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra trọng thể sáng 28-6, phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện vai trò là cầu nối với cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nhân dân các dân tộc, tôn giáo. Các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai lần thứ XV sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm quan khu vực triển lãm ảnh những thành tựu của Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, khẳng định: Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh thực hiện tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức 213 hội nghị tiếp xúc trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh qua đó có 1.655 lượt ý kiến, kiến nghị....

Các cấp mặt trận đã triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hết năm 2018, gần 100% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, từ đó thực hiện hỗ trợ hơn 22,6 tỷ đồng làm mới, sửa chữa trên 1.500 nhà đại đoàn kết; gần 4,6 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, gần 2.900 người được hỗ trợ sản xuất và  trên 2.700 học sinh, 3.000 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ học bổng, từ thiện, nhân đạo. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 cờ thi đua của Chính phủ, 5 cờ thi đua của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đề ra chương trình hành động  với 5 nội dung lớn tập trung vào tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đẩy mạnh hướng về cơ sở....Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

 Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UB MTTQ tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2014-2019, phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá: Nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62 của Bộ Chính trị ngày 8/12/2009 và với tinh thần “Đúng vai, đúng việc, hiệu quả, thiết thực”, hoạt động của hệ thống MTTQ tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là việc làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng nề nếp, góp phần làm cho các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức nhân dân trên thế giới, góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng năng lực và trình độ ngày càng đáp ứng yêu cầu công tác. Các chính sách, các điều kiện hỗ trợ hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đảm bảo. “Công tác Mặt trận đã tập trung hướng về cơ sở, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm động lực, hoạt động mặt trận có nhiều chuyển biến, khắc phục cơ bản tình trạng hành chính hóa…được các cấp ủy đánh giá cao, chính quyền ghi nhận và nhân dân đồng tình, hưởng ứng”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Ra mắt Ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị UB MTTQ tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng chương trình hoạt động, gắn với đặc thù địa phương. Đồng thời lãnh đạo MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần quan tâm khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua. 

Tại Đại hội, Các đại biểu đã hiệp thương cử ra 80 Ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch khóa XIV được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản