“3 tại chỗ” xây nhà đại đoàn kết
“3 tại chỗ” xây nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây mới 200 nhà đại đoàn kết. Đến thời điểm này, có khoảng 350 nhà đã và đang được xây dựng, vượt kế hoạch đề ra.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản