Tin mới
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
(Mặt trận) - Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức khai mạc sáng nay (16/5) tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung:...
Tư chất đạo đức đảng viên hiện nay
Tư chất đạo đức đảng viên hiện nay
(Mặt trận) - Là một Đảng lãnh đạo, cầm quyền, trước những trọng trách mới và thách thức hiện nay, Đảng ta đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện và hệ...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng  yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
(Mặt trận) - Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 45-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức...
Thông báo Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
Thông báo Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
(Mặt trận) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương...
Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
(Mặt trận) - Sau 7 ngày (2-8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản