Tin mới
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc rất ít người
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc rất ít người
(Mặt trận) -Tỉnh Hà Giang có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 5 dân tộc thiểu số (TDTS) rất ít người (số dân dưới 10.000 người) gồm: Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao. Thực hiện chủ trương của...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản