Gia Viễn giúp người nghèo "an cư"
Gia Viễn giúp người nghèo "an cư"
(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Binh đã làm tốt việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công. Từ...
Nâng cao vai trò giám sát, phản biện ở cơ sở
Nâng cao vai trò giám sát, phản biện ở cơ sở
(Mặt trận) - Để giám sát và phản biện tốt không dễ nhưng với cách làm bài bản, sáng tạo, Mặt trận huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã hướng đến đối tượng được thụ hưởng từ lợi ích này mang lại đó chính là người...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản