Xây dựng các mô hình bài trừ hủ tục lạc hậu
Xây dựng các mô hình bài trừ hủ tục lạc hậu
(Mặt trận) -Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc cần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của công tác...
Hủ tục thì phải loại bỏ  ​
Hủ tục thì phải loại bỏ ​
“Xin hỏi giới trí thức Việt Nam hiện tại tìm thấy Phật giáo và Nho giáo dạy về thuyết đốt vàng mã ở kinh sách nào?”, đây là câu hỏi của Hòa thượng Tố Liên đặt ra liên quan đến tục đốt vàng mã.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản