Tin mới
Long An: Mang Tết ấm đến các hộ nghèo
Long An: Mang Tết ấm đến các hộ nghèo
(Mặt trận) -Chăm lo cho người nghèo là đạo lý nhân văn, được các cấp, các ngành của tỉnh Long An quan tâm thực hiện, nhất là dịp Tết Cổ truyền hàng năm. Những căn nhà mới, những phần quà tuy giá trị không cao...
Long An: Đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng
Long An: Đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được cơ quan thường trực là UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp các cấp, các ngành, địa phương triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó,...
Những khu dân cư tiêu biểu ở Long An
Những khu dân cư tiêu biểu ở Long An
(Mặt trận) -Thời gian qua, người dân trong khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời, tích cực chung tay, góp sức xây dựng địa...
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” là động lực để vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng...
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quan tâm đẩy mạnh...
Long An: Những khu dân cư tiêu biểu
Long An: Những khu dân cư tiêu biểu
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đội ngũ cán bộ ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản