Tin mới
Long An: Nhìn lại 5 năm công tác Mặt trận
Long An: Nhìn lại 5 năm công tác Mặt trận
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều giải pháp vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê...
Long An: Chung tay vì người nghèo
Long An: Chung tay vì người nghèo
(Mặt trận) -Đi đôi phát triển kinh tế, các địa phương trong tỉnh Long An còn quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
(Mặt trận) -Thời gian qua, việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN) trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An được triển khai, thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm lượng rác thải, thay đổi nhận thức, thói quen của người dân,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản