Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc
Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực hiện được hơn 10 năm có ý nghĩa quan trọng, đem lại hiệu quả thiết thực. Chính vì vậy, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị...
Cảnh giác việc núp bóng “Lòng yêu nước”
Cảnh giác việc núp bóng “Lòng yêu nước”
(Mặt trận) - Với danh nghĩa thể hiện lòng yêu nước, phản đối việc thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trong những ngày vừa qua, một số người dân đã tụ tập và biểu tình trái...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản