Tin mới
MTTQ tỉnh Tuyên Quang hành động để bảo vệ môi trường
MTTQ tỉnh Tuyên Quang hành động để bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức đoàn thể đã luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng...
Sơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
Sơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) - MTTQ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản