Mặt trận Tổ quốc Ý Yên tham gia xây dựng chính quyền
Mặt trận Tổ quốc Ý Yên tham gia xây dựng chính quyền
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự...
Mặt trận Tổ quốc Giao Thủy chăm lo đời sống nhân dân
Mặt trận Tổ quốc Giao Thủy chăm lo đời sống nhân dân
(Mặt trận) -Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, huy động các nguồn lực thực hiện công...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản