Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình
Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình
(Mặt trận) - Với 18/18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ biểu quyết tán thành, chiều ngày 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề đổi mới chương...
Kịp thời phân bổ, giao vốn theo đúng kế hoạch
Kịp thời phân bổ, giao vốn theo đúng kế hoạch
(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình Phiên họp sáng ngày 9/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản