Tin mới
Cao Bằng: Hiện thực giấc mơ an cư cho người nghèo
Cao Bằng: Hiện thực giấc mơ an cư cho người nghèo
(Mặt trận) -Với mục tiêu hỗ trợ xóa hơn 7.000 nhà tạm, nhà dột nát, cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực vào cuộc với quyết tâm mang đến những mái ấm giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp vươn lên...
Tam Nông: Chăm lo đời sống người nghèo
Tam Nông: Chăm lo đời sống người nghèo
(Mặt trận) -Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các...
Bắc Giang: Chăm lo để người nghèo an cư
Bắc Giang: Chăm lo để người nghèo an cư
(Mặt trận) -Giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền. Do đó, hàng năm công tác rà soát, bình xét, xóa nhà tạm, nhà dột nát đã...
Bắc Giang: Chung tay giúp người nghèo an cư
Bắc Giang: Chung tay giúp người nghèo an cư
(Mặt trận) -Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, năm 2024, tỉnh Bắc Giang quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 100% hộ gia đình...
Long An: Chung tay vì người nghèo
Long An: Chung tay vì người nghèo
(Mặt trận) -Đi đôi phát triển kinh tế, các địa phương trong tỉnh Long An còn quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản