Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Nét đẹp sống đạo
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Nét đẹp sống đạo
(Mặt trận) -Những việc làm thiện nguyện giàu tình bác ái của đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đang góp phần tích cực vào thực tiễn sinh động về lối sống đạo: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản