Nhà đại đoàn kết giúp người nghèo an cư
Nhà đại đoàn kết giúp người nghèo an cư
(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng và các phường trực thuộc đã vận động, hỗ trợ kinh phí xây mới 8 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, khó khăn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản