Nậm Pồ: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Nậm Pồ: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) -Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên quan tâm, triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân....
“Chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
“Chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
(Mặt trận) -Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”....
Tuần Giáo (Điện Biên): Tạo đồng thuận trong nhân dân
Tuần Giáo (Điện Biên): Tạo đồng thuận trong nhân dân
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tuần Giáo đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân...
Dựa vào nhân dân
Dựa vào nhân dân
(Mặt trận) -Tiếp nối kinh nghiệm quý "dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng" của Đảng ta từ khi ra đời đến nay, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phát huy vai trò của nhân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản