Tin mới
Bảo Lạc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Bảo Lạc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, hơn 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm gần đây, nhờ triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đặc thù...
Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã tích cực triển khai các giải pháp phù hợp, từng bước hiện thực hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản