Tin mới
Vững mái ấm, an tâm thoát nghèo
Vững mái ấm, an tâm thoát nghèo
(Mặt trận) -Với trách nhiệm thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Từ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản