Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời
Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời
(Mặt trận) - Là một tổ chức xã hội đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ khi ra đời năm 1955 đến nay, Ủy ban Đoàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản