Hiệu quả chính sách dân tộc nhìn từ Sông Hinh
Hiệu quả chính sách dân tộc nhìn từ Sông Hinh
(Mặt trận) -Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có 22 dân tộc cùng sinh sống, với 47,7% dân số là người DTTS như Ê Đê, Ba Na, Chăm, Tày, Nùng, Dao… Trong những năm qua, nhờ vận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn...
Xuân Lộc làm tốt công tác chính sách dân tộc
Xuân Lộc làm tốt công tác chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Cùng với các hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, việc quan tâm phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS đã góp phần đưa công tác chính sách dân tộc của xã Xuân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản