Quốc hội giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia
Quốc hội giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia
(Mặt trận) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 30/10, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng...
Quốc hội giám sát việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khó khăn, vướng mắc đã cơ bản giải quyết, bây giờ phải tập trung giải ngân, thực hiện
Quốc hội giám sát việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khó khăn, vướng mắc đã cơ bản giải quyết, bây giờ phải tập trung giải ngân, thực hiện
(Mặt trận) - Giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kết quả giám sát thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản