Xây dựng, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp
Xây dựng, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp
(Mặt trận) -Tiêu chí môi trường là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xây dựng, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp đã tạo diện mạo NTM ngày...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản