Phát huy hiệu quả mô hình tự quản khu dân cư
Phát huy hiệu quả mô hình tự quản khu dân cư
(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng với đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng nhiều mô hình tự quản ở cơ sở. Các mô hình được thành lập đã phát huy...
Khi "nhóm nòng cốt" phát huy hiệu quả
Khi "nhóm nòng cốt" phát huy hiệu quả
(Mặt trận) -Thời gian qua, sự ra đời các "nhóm nòng cốt" (NNC) của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vướng mắc ngay từ cơ sở, giảm tình trạng đơn...
Phát huy hiệu quả: Quỹ "Vì người nghèo"
Phát huy hiệu quả: Quỹ "Vì người nghèo"
(Mặt trận) -Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, giúp họ có thêm niềm tin để phấn đấu vươn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản