Tin mới
Tịnh Biên nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ
Tịnh Biên nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ
(Mặt trận) -Đó là mục tiêu của UBMTTQVN TX.Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong năm 2024, nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản