Tin mới
Quảng Nam: Ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Quảng Nam: Ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
(Mặt trận) -Những năm qua, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã thực hiện rất tốt việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với các đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là một vấn đề quan trọng nhằm...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản