Thảm chưa đỏ nên nhân tài không bước lên
Thảm chưa đỏ nên nhân tài không bước lên
Giáo sư về làm việc tại Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng và hỗ trợ thêm 500 triệu đồng để mua đất, xây nhà, tổng cộng 800 triệu đồng. Đối với phó giáo sư, cả hai khoản cộng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản