Tin mới
Xây dựng thể chế để kiến tạo sự phát triển
Xây dựng thể chế để kiến tạo sự phát triển
(Mặt trận) -Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc gặp mặt, chúc Tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội,...
Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp
Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp
(Mặt trận) -Môi trường sống ở khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường (BVMT) dần được nâng cao. Đó là những kết quả đáng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản