Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
(Mặt trận) - Lịch sử đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước trong thời kỳ hiện đại ở nước ta đã chứng minh rằng khi nào việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đường lối cách mạng Việt Nam vừa...
Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum
Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum
(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính...
Lạng Sơn: Phản biện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn: Phản biện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
(Mặt trận) -Chiều 19/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển,...
Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ
Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ
(Mặt trận) - Chiều 9/1, tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình công bố quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản