Ninh Thuận: Liên kết sản xuất trong vùng đồng bào DTTS
Ninh Thuận: Liên kết sản xuất trong vùng đồng bào DTTS
(Mặt trận) -Nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ; đặc biệt,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản