Thấm nhuần bài học đoàn kết và nói đi đôi với làm
Thấm nhuần bài học đoàn kết và nói đi đôi với làm
(Mặt trận) -Qua 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định đã xây...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản