Tin mới
Sáng việc đạo, tốt việc đời
Sáng việc đạo, tốt việc đời
(Mặt trận) -Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản