Bỏ hộ khẩu: Kỳ vọng của nhân dân!
Bỏ hộ khẩu: Kỳ vọng của nhân dân!
Việc Chính phủ quyết định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh nhân dân và nhiều thủ tục hành chính có liên quan để thống nhất quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân, là một quyết định có tính chất...
Bao giờ bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân?
Bao giờ bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân?
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 112, trong đó quy định “Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản