Các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin cơ sở
Các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin cơ sở
Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đại chúng, thông tin cơ sở vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, bởi những lợi thế và tính thiết thực mà không kênh thông tin nào thay thế được.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản