Xã Bàu Năng: Chung sức xây dựng nông thôn mới
Xã Bàu Năng: Chung sức xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Từ một xã nghèo sau chiến tranh, Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) từng bước xây dựng lại quê hương. Dự kiến đến cuối năm 2023, xã Bàu Năng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là sự nỗ...
Tuần Giáo (Điện Biên) chung sức xây dựng nông thôn mới
Tuần Giáo (Điện Biên) chung sức xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Tuần Giáo thực hiện...
Hòa Bình: Chung tay xây dựng nông thôn mới
Hòa Bình: Chung tay xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được nhân dân tỉnh Hòa Bình hưởng ứng, tham gia tích cực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần củng...
Xây dựng nông thôn mới ở Tân Việt
Xây dựng nông thôn mới ở Tân Việt
(Mặt trận) -Về xã Tân Việt, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) những ngày này cảm nhận được niềm vui trên từng đường làng, ngõ xóm, bởi sự đổi thay mạnh mẽ, từ diện mạo làng quê đến đời sống vật chất, tinh thần của...
Mường Nhé đoàn kết xây dựng nông thôn mới
Mường Nhé đoàn kết xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) phát động đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo...
Chiềng Sinh chung tay xây dựng nông thôn mới
Chiềng Sinh chung tay xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới. Bằng sự chung sức đồng...
MTTQ huyện Tiên Du đoàn kết xây dựng Nông thôn mới
MTTQ huyện Tiên Du đoàn kết xây dựng Nông thôn mới
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia,...
Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở
Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở
(Mặt trận) -Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã tập trung đẩy mạnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản