Tin mới
Mô hình nhỏ ý nghĩa lớn
Mô hình nhỏ ý nghĩa lớn
(Mặt trận) -Từ 3 khu dân cư điểm ban đầu vào năm 2015, đến nay toàn huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã nhân rộng ra 46 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản