Đón Xuân trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
Đón Xuân trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
(Mặt trận) -Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hình thức phong phú, phù hợp nhằm vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho những hộ nghèo.
Mái ấm Đại đoàn kết
Mái ấm Đại đoàn kết
(Mặt trận) -Hàng năm, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng vận động được, hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng, sửa chữa mới. Những ngôi nhà đó giúp các hộ nghèo an...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản