Về miền quê đáng sống
Về miền quê đáng sống
(Mặt trận) -Giao Phong đã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Giao Thủy và tỉnh Nam Định. Nơi đây thực sự là "miền quê đáng sống" ở tỉnh Nam Định với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản