Sức mạnh từ truyền thống đại đoàn kết
Sức mạnh từ truyền thống đại đoàn kết
(Mặt trận) -Đại đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình gìn giữ, phát huy. Trải qua những...
Niềm vui bên những căn nhà Đại đoàn kết
Niềm vui bên những căn nhà Đại đoàn kết
(Mặt trận) - Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, 100 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã được đón niềm vui...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản