Điểm sáng dạy nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Điểm sáng dạy nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Là đơn vị đào tạo nghề trung cấp cho học sinh huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, Trường Trung cấp Nghề dân tộc...
Giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung
Giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung
(Mặt trận) -Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo ở miền Trung đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo. Tuy vậy, vùng đặc thù này vẫn còn nhiều khó khăn bởi tác động của điều kiện địa hình...
Tạo “sức bật” cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tạo “sức bật” cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Những năm qua, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước qua các chương trình, dự án, chính sách cùng với sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản