Chung sức hỗ trợ người nghèo vươn lên
Chung sức hỗ trợ người nghèo vươn lên
(Mặt trận) -Với nguồn lực do Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên kêu gọi, vận động cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để nhiều hộ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản