Chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp
Chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp
(Mặt trận) -Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh,” thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản