Chuyển biến ở Làng Chẩu
Chuyển biến ở Làng Chẩu
(Mặt trận) -Trong vòng 3 năm (2018 - 2020) thôn người Dao Quần trắng Làng Chẩu, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hoàn toàn thay đổi. Khác xa với hình ảnh những con đường đất, những ngôi nhà vách đất nghèo nàn,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản