Tin mới
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer
(Mặt trận) -Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chính sách của Ðảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản