Tin mới
Văn Yên (Yên Bái): Lan tỏa các cuộc vận động từ cơ sở
Văn Yên (Yên Bái): Lan tỏa các cuộc vận động từ cơ sở
(Mặt trận) -Trong rất nhiều cuộc vận động gắn với chương trình hành động ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện luật, điều lệ của Mặt trận, quy chế...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản