Tin mới
Bắc Giang: Đại hội MTTQ thị xã Việt Yên lần thứ XXIII
Bắc Giang: Đại hội MTTQ thị xã Việt Yên lần thứ XXIII
(Mặt trận) -Ngày 7 và 8/5, Ủy ban MTTQ thị xã Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch...
Bắc Giang: Chăm lo để người nghèo an cư
Bắc Giang: Chăm lo để người nghèo an cư
(Mặt trận) -Giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền. Do đó, hàng năm công tác rà soát, bình xét, xóa nhà tạm, nhà dột nát đã...
Bắc Giang: Chung tay giúp người nghèo an cư
Bắc Giang: Chung tay giúp người nghèo an cư
(Mặt trận) -Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, năm 2024, tỉnh Bắc Giang quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 100% hộ gia đình...
Bắc Giang: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư
Bắc Giang: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư
(Mặt trận) -Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021-2025 giúp nhiều hộ được an cư trong ngôi nhà mới. Quá trình thi công, các cấp ngành, địa phương cùng với gia đình kịp...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản