Tin mới
VUSTA ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ
VUSTA ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ
(Mặt trận) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 nhằm mục đích tập hợp, phát huy tiềm lực đội ngũ khoa học công...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản