Tin mới
Gia Viễn giúp người nghèo "an cư"
Gia Viễn giúp người nghèo "an cư"
(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Binh đã làm tốt việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công. Từ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản