Giồng Trôm nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo
Giồng Trôm nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, xã hội hóa công tác giảm nghèo ngày càng được...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản