Tin mới
Diện mạo mới từ phong trào ‘3 không’ tại Hưng Yên
Diện mạo mới từ phong trào ‘3 không’ tại Hưng Yên
(Mặt trận) -Không còn tệ nạn xã hội, môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, việc cưới việc tang được tổ chức theo nếp sống văn minh. Phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” ở Hưng Yên đã tạo chuyển biến tích cực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản