Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, giúp bộ mặt nông thôn vùng dân tộc...
Ngày hội thắm tình đoàn kết dân tộc ở Cao Bằng
Ngày hội thắm tình đoàn kết dân tộc ở Cao Bằng
(Mặt trận) -Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần...
Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc
Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Với đặc thù là tỉnh trung du miền núi, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
(Mặt trận) -Xác định phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản